CARGANDO...
Brand

N.º 19 - Febrero 2019

  • Clasificadores del documento
    • PROPIETAT HORITZONTAL
        • Activitats no Permeses

Encuesta Jurídica. Noviembre 2018

SP/DOCT/75972

La manca d'autorització o llicència administrativa per realitzar una activitat determinada en el pis o local, dóna dret a la Comunitat de Propietaris d'instar-ne el cessament, segons l'art. 553-40 CCCat, independentment de si causa molèsties?

Coordinador: Joan Cremades Morant. President de la Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona