CARGANDO...

Consulta. Octubre 2018

SP/CONS/89396

Competència del Tribunal Suprem o del Tribunal Superior de Justícia per conèixer del recurs de cassació per vulneració de normes substantives de Propietat Horitzontal a Catalunya