CARGANDO...
  • Clasificadores del documento
    • Ninguno
Referencia: SP/LEG/21797

LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 7340 - 28/03/2017
Correcció d'errors (DOGC núm. 7399, de 27 de juny de 2017).
Correcció d'errors (DOGC núm. 7368, de 12 de maig de 2017).