CARGANDO...
  • Clasificadores del documento
    • Ninguno
Referencia: SP/LEG/22661

ORDRE VEH/216/2017, de 22 de setembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació 920, 940 i 950 de l'impost sobre les estades en establiments turístics

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
publicación: D.O.G.C. num. 7463 - 28/09/2017
entrada en vigor: 29/09/2017